Verstopte afvoer oplossen badkamer Centrale Voorburg

Verstopte afvoer oplossen badkamer Centrale Voorburg

Verstopte afvoer oplossen badkamer Centrale Voorburg

In alle huishoudens zijn Verstoppingen van douche en badkamer, gootstenen, wc-afvoeren en gootstenen erg hinderlijk. Bel 070-2092510

Verstopte afvoer oplossen badkamer Rotterdam

 

 

 

 

 

 

De afvoerleidingen in de wc, badkamer en keuken, wc zijn allemaal gelinkt aan een groter rioolstelsel die gekoppeld is aan onderdelen van uw woning of gebouw. Bel 070-2092510
Belangrijk is dat men nooit te lang wacht bij het ontstoppen!

Bel 070-2092510 indien u problemen heeft met verstopte afvoer oplossen badkamer Centrale Voorburg